Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Gubańskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Komornikach

Pani Małgorzata Gubańska - Dyrekktor Przedszkola w Komornikach