Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Pomykalskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wirach.

Pani Karolina Pomykalska- Dyrektor Przedszkola w Wirach.