Oświadczenie majątkowe Pani Jadwigi Głowackiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Plewiskach.

Pani Jadwiga Głowacka-dyrektor Przedszkola w Plewiskach