Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Roszyk-Ledeckiej - Kierownika OPS w Gminie Komorniki

Pani Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik OPS w Gminie Komorniki