Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Fiszer - Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki

Pani Ewa Fiszer- Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego