Pani Bożena Czaińska - Dyrektor Szoły Podstawowej Nr 1 W Komornikach