Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Koralewskiej-Idzikowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach

Pani Barbara Koralewska-Idzikowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach