Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Witkowskiego -Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach

Pan Robert Witkowski -Dyrektor Szkoły Podastawowej Nr 1 w Plewiskach