Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Kaczmarka - Dyrektora GOSiR w Komornikach.

Pan Marcin Kaczmarek - Dyrektor GOSiR w Komornikach