Oświadczenie majątkowe Pana Janusza Judzińskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirach

Pan Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach,