Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Klemczaka - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Komorniki.

Pan Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .