Rok 2017

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Jezierskiego - Dyrektora Transportu i Członka Zarządu - w PUK -w Komornikach.

Pan Andrzej Jezierski - Dyrektor transportu  w PUK w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa PUK w Komornkach.

Pan Piotr Wróblewski - Prezez PUK 

Oświadczenie majątkowe Pani Jadwigi Głowackiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Plewiskach.

Pani Jadwiga Głowacka-dyrektor Przedszkola w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Pomykalskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wirach.

Pani Karolina Pomykalska- Dyrektor Przedszkola w Wirach.

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Kurasz - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.

Pani Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Gubańskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Komornikach

Pani Małgorzata Gubańska - Dyrekktor Przedszkola w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Koralewskiej-Idzikowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach

Pani Barbara Koralewska-Idzikowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Czaińskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Komornikach

Pani Bożena Czaińska - Dyrektor Szoły Podstawowej Nr 1 W Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pana Janusza Judzińskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirach

Pan Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach,

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Witkowskiego -Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach

Pan Robert Witkowski -Dyrektor Szkoły Podastawowej Nr 1 w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe Pani Marleny Woźniak - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Pani Marlena Woźniak- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Klemczaka - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Komorniki.

Pan Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Fiszer - Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki

Pani Ewa Fiszer- Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Roszyk-Ledeckiej - Kierownika OPS w Gminie Komorniki

Pani Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik OPS w Gminie Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Brychcy - Dyrektora Biblioteki Gminnej w Gminie Komorniki

Pani Joanna Brychcy - Dyrektor Bibloteki Gminnej w Gminie Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pana Antoniego Pawlika - Dyrektora GOK w Komorniki

Pan Antoni Pawlik -Dyrektor GOK w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Kaczmarka - Dyrektora GOSiR w Komornikach.

Pan Marcin Kaczmarek - Dyrektor GOSiR w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Olgi Karłowskiej Sekretarza Gminy Komorniki

Pani Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Pinczak - Skarbnika Gminy Komorniki

Pani Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki