Rok 2015

Małgorzata Kurasz- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rosnówko i Szreniawa - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Kurasz dyrektor przedszkola

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach - oświadczenie majątkowe

Karolina Pomykalska - dyrektor przedszkola

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Plewiskach- oświadczenie majątkowe

Jadwiga Głowacka-dyrektor Przedszkola

Malgorzata Gubańska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Małgorzata Gubańska - dyrektor przedszkola

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe

Jolanta Marcinkowska - dyrektor szkoły

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe

Janusz Judziński - dyrektor szkoły

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach -oświadczenie majątkowe

Halina Piątek dyrektor szkoły

Halina Piątek dyrektor szkoły - od 01.09.2016 r.  emerytura

Bożena Czaińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Bożena Czaińska- dyrektor szkoły podstawowoej

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum - oświadczenie majątkowe

Barbara Koralewska-Idzikowska - dyrektor gimnzajum

Katarzyna Zakrzewska - członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - Gł. księgowa - oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zakrzewska - Gł. księgowa PUK

Andrzej Jezierski - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - kierownik transportu - oświadczenie majątkowe

Andzrej Jezierski - Członek Zarzadu PUK - kierownik transportu

Piotr Wróblewski - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o - oświadczenie majątkowe

Piotr Wróblewski - Prezes PUK

Joanna Brychcy - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Joanna Brychcy - dyrektor biblioteki

Antoni Pawlik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury- oświadczenie majątkowe

Antoni Pawlik - dyrektor GOK

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe

Marcin Kaczmarek - dyrektor GOSiR

Marcin Kaczmarek - dyrektor GOSiR - prawidłowe oświadczenie majątkowe za 2015 r.

Ewa Roszyk Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach- oświadczenie majątkowe

Ewa Roszyk-Ledecka - kierownik OPS

Mike Pfuller - pracownik referatu podatkowego- oświadczenie majątkowe

Mike Pfuller - pracownik referatu

Aleksandra Walczak - pracownik referatu podatkowego- oświadczenie majątkowe

Aleksandra Walczak - pracownik referatu podatkowego

Magdalena Zapłata-Podolska - pracownik referatu podatkowego- oświadczenie majątkowe

Magdalena Zapłata -Podolska - pracownik referatu

Anna Wilczewska - pracownik referatu podatkowego- oświadczenie majątkowe

Anna Wilczwska - pracownik referatu podatkowego

Anna Studzińska - Kierownik Referatu Podatkowego- oświadczenie majątkowe

Anna Studzińska - kierownik referatu

Ewa Fiszer- Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami- oświadczenie majątkowe

Ewa Fiszer - kierownik wydziału PL

Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska- oświadczenie majątkowe

Arkadiusz Klemczak - kierownik wydziąłu IK

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki- oświadczenie majątkowe

Małgorzta Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki