Katarzyna Zakrzewska- Główna Księgowa, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o.

treść