Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

treść