Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

treść