Rok 2013

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

treść

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

treść

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

treść

Anna Studzińska - Kierownik Referatu Podatkowego

treść

Magdalena Zapłata-Podolska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

treść

Anna Wilczewska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

treść

Antoni Pawlik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

treść

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

treść

Joanna Brychcy - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Komornikach

treść

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

treść

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

treść

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

treść

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach

treść

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach

treść

Małgorzata Gubańska- Dyrektor Przedszkola w Komornikach

treść

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach

treść

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

treść

Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

treść

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

treść

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o. o.

treść

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

oświadczenie

Andrzej Jezierski - Kierownik Transportu, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Komorniki sp. z o. o.

treść

Katarzyna Zakrzewska- Główna Księgowa, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o.

treść