Halina Piątek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

oświadczenie