Ewa Roszyk - Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

oświadczenie