Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury w Komornikach

oświadczenie