Rok 2012

Ewa Roszyk - Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

oświadczenie

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Zakładu Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp. z o. o.

oświadczenie

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

oświadczenie

Barbara Korolewska - Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

oświadczenie

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach

oświadczenie

Małgorzata Gubańska - Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach

oświadczenie

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach

oświadczenie

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach

oświadczenie

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

oświadczenie

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

oświadczenie

Halina Piątek- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

oświadczenie

Joanna Brychcy - Polowińska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Komornikach

oświadczenie

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

oświadczenie

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury w Komornikach

oświadczenie

Anna Wilczewska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

oświadczenie

Magdalena Zapłata - Podolska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

oświadczenie

Anna Studzińska - Kierownik Referatu Podatkowego

oświadczenie

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oświadczenie

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami

oświadczenie

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

oświadczenie

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

oświadczenie