Rok 2011

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego Urzędu Gminy Komorniki

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki

Teresa Kranz pdf.pdf

Anna Studzińska - Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Komorniki

Małgorzata Zapłata - Podolska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

Anna Maria Wilczewska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury w Komornikach

Marcin Kaczmerek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Joanna Brychcy - Polowińska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Komornikach

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach

Małgorzata Gubańska - Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach

Barbara Korolewska - Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Zakładu Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" Sp. z o. o.

Ewa Roszyk - Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach