Rok 2010

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

Małgorzata Pinczak_oświadczenie majątkowe 2010

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictawa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego Urzędu Gminy Komorniki

 

Anna Studzińska - Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Gminy Komorniki

Anna Maria Wilczewska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

Magdalena Zapłata - Podolska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

Magdalena Zapłata_Podolska_oświadczenie majątkowe 2010

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki

Ewa Fiszer_oświadczenie majątkowe 2010

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach

Barbara Korolewska - Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

Barbara Korolewska - Idzikowska_oświadczenie majątkowe 2010

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach

Małgorzata Gubańska - Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

Janusz Judziński_oświadczenie majątkowe 2010

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp.z o.o.

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

Joanna Brychcy - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Komornikach

Jolanta Danuta Trąpczyńska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury w Komornikach

Ewa Roszyk - Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach