Rok 2018

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Roszyk-Ledeckiej - Kierownika OPS w Gminie Komorniki

Pani Ewa Roszyk - Ledecka - Kierownik OPS w Gminie Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Jezierskiego - Dyrektora Transportu i Członka Zarządu - w PUK -w Komornikach.

Pan Andrzej Jezierski - Dyrektor Transportu w PUK w Komornikach.

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa PUK w Komornkach.

Pan Piotr Wróblewski - Prezes PUK w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Jadwigi Głowackiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Plewiskach.

Pani Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Plewiskach.

Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Pomykalskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wirach.

Pani Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Wirach.

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Kurasz - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.

Pani Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Gubańskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Komornikach

Pani Małgorzata Gubańska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Koralewskiej-Idzikowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach

Pani Barbara Idzikowska-Koralewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Czaińskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Komornikach

Pani Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pana Janusza Judzińskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirach

Pan Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

Oświadczenie majątkowe Pani Marleny Woźniak - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Pani Marlena Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe Pana Roberta Witkowskiego -Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach

Pan Robert Witkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Klemczaka - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Komorniki.

Pan Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Suszczyńskiej - Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki

Pani Katarzyna Suszczyńska - Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Brychcy - Dyrektora Biblioteki Gminnej w Gminie Komorniki

Pani Joanna Brychcy - Dyrektor Biblioteki Gminnej w Gminie Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Kaczmarka - Dyrektora GOSiR w Komornikach.

Pan Marcin Kaczmarek - Dyrektor GOSiR w Komornikach

Oświadczenie majątkowe Pani Olgi Karłowskiej Sekretarza Gminy Komorniki

Pani Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Pinczak - Skarbnika Gminy Komorniki

Pani Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe - Maria Anna Stangierska

Oświadczenie majątkowe - Maria Anna Stangierska

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - Maria Anna Stangierska

Oświadczenie majątkowe - Antoni Pawlik

Oświadczenie majątkowe - Antoni Pawlik

 

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Karol Trzeciak

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Karol Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - Andrzej Karol Trzeciak