Rok 2016

Pani Marlena Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach - oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2016 r. Pani Marleny Woźniak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewikach

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach - oświadczenie majątkowe

Karolina Pomykalska - Dyrektor Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach - oświadczenie majątkowe

Robert Witkowski - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach - oświadczenia majątkowe

Robert Witkowski - p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 w Plewiskach - oświadczenia majątkowe

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola Słoneczko w Rosnówku - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola Słoneczko w Rosnówku - oświadczenie majątkowe

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola Zielony Zakątek w Plewiskach - oświadczenie majątkowe

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola Zielony Zakątek w Plewiskach - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Gubańska - Dyrektor Przedszkola Król Maciuś I w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Gubańska - Dyrektor Przedszkola Król Maciuś I w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe

Janusz Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Barbara Koralewska - Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum - oświadczenie majątkowe

Barbara Koralewska - Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum - oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zakrzewska - Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Katarzyna Zakrzewska - Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp.  z o.o. - oświadczenie majątkowe

Andrzej Jezierski - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Andrzej Jezierski - Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Piotr Wróblewski Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Piotr Wróblewski Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe

Antoni Pawlik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Antoni Pawlik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Ewa Roszyk - Ledecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Ewa Roszyk - Ledecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach - oświadczenie majątkowe

Joanna Brychcy - Dyrektor Biblioteki Publicznej - oświadczenie majątkowe

Joanna Brychcy - Dyrektor Biblioteki Publicznej - oświadczenie majątkowe

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe

Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska - oświadczenie majątkowe

Arkadiusz Klemczak - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska - oświadczenie majątkowe

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - oświadczenie majątkowe

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami - oświadczenie majątkowe

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Pani Marlena Woźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Pan Robert Witkowski p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach

Oświadczenie majatkowe p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach