Katarzyna Zakrzewska - Główna Księgowa, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych

treść