Urząd i jednostki samorządowe

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4
 

Anna Potrawiak - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Anna Maria Wilczewska - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3

Magdalena Oliwia Zapłata-Podolska - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Marcin Kaczmarek - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Jolanta Danuta Trąpczyńska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5 6

Stanisław Marian Mytko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosnówku - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Janusz Marek Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Małgorzata Danuta Gubańska-Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Karolina Maria Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Bożena Maria Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4 5

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Anna Potrawiak - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Magdalena Oliwia Zapłata-Podolska - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Piotr Wróblewski - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" za rok 2007

Marcin Kaczmarek - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Bożena Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Stanisław Marian Mytko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosnówku - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Anna Grabus - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szreniawie - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Janusz Marek Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Małgorzata Danuta Gubańska-Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Ancilla Białek - Dyrektor Przedszkola w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Karolina Maria Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Jolanta Danuta Trąpczyńska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Marcin Kaczmarek - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Władysław Skorupka - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach - oświadczenie majątkowe za okres od 01.01.2007 do 31.08.2007 r.

1 2 3 4

Bożena Maria Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5 6

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Olga Bręczewska - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Anna Potrawiak - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Barbara Turowska - Pracownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Władysław Skorupka - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Elżbieta Natalia Leśniewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4 5 6

Stanisław Marian Mytko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rosnówku - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3

Anna Grabus - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szreniawie - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4 5

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Janusz Marek Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Małgorzata Danuta Gubańska-Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Ancilla Białek - Dyrektor Przedszkola w Wirach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4 5

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Jolanta Danuta Trąpczyńska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4 5

Andrzej Jarosław Jezierski - Kierownik Transportu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach, Prokurent ZUK Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4 5