Rok 2020

Radny Guzek Zenon

Radny Guzek Zenon

Radna Mroskowiak Magdalena

Radna Mroskowiak Magdalena

Radny Lipiński Klaudiusz

Radny Lipiński Klaudiusz

Radny Schmidt Robert

Radny Schmidt Robert

Radna Pankiewicz - Sobisiak Julia

Radna Pankiewicz - Sobisiak Julia

Radny Nowak Damian

Radny Nowak Damian

Radny Ratajczak Krzysztof

Radny Ratajczak Krzysztof

Radny Werbliński Mateusz

Radny Werbliński Mateusz

Radny Kubiak Marek

Radny Kubiak Marek

Radny Napierała Piotr

Radny Napierała Piotr

Radny Sznajder Krzysztof

Radny Sznajder Krzysztof

Radna Trzeciak Katarzyna

Radna Trzeciak Katarzyna

Radna Trocha Dorota

Radna Trocha Dorota

Radna Kroll - Chilomer Krystyna

Radna Kroll - Chilomer Krystyna

Radna Degórska Małgorzata

Radna Degórska Małgorzata

Radny Pietrzak Wojciech

Radny Pietrzak Wojciech

Radna Liwerska Zofia

Radna Liwerska Zofia

Radna Błaszczak Edyta

Radna Błaszczak Edyta

Kolińska Urszula - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Komorniki

Kolińska Urszula - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Komorniki

Wiśniewski Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

Wiśniewski PiotrWiśniewski Piotr - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Mariana Adamskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki

Treść oświadczenia majątkowego

wyjaśnienie do oświadczenia majatkowego