Rok 2018

Marian Adamski Przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski

Zenon Guzek

Zenon Guzek

Występski Dominik

Występski Dominik

Wiśniewski Piotr

Wiśniewski Piotr

Werbliński Mateusz

Werbliński Mateusz

Trzeciak Katarzyna

Trzeciak Katarzyna

Trocha Dorota

Trocha Dorota

Sznajder Krzysztof

Sznajder Krzysztof

Schmidt Robert

Schmidt Robert

Ratajczak Krzysztof

Ratajczak Krzysztof

Pietrzak Wojciech

Pietrzak Wojciech

Pankiewicz - Sobisiak Julia

Pankiewicz - Sobisiak Julia

Nowak Damian

Nowak Damian

Napierała Piotr

Napierała Piotr

Mroskowiak Magdalena

Mroskowiak Magdalena

Liwerska Zofia

Liwerska Zofia

Lipiński Klaudiusz

Lipiński Klaudiusz

Kubiak Marek

Kubiak Marek

Kolińska Urszula

Kolińska Urszula

Degórska Małgorzata

Degórska Małgorzata

Błaszczak Edyta

Błaszczak Edyta