Rok 2017

Dominik Występski

Dominik Występski

Beata Wojtyniak

Beata Wojtyniak

Piotr Wiśniewski

Piotr Wiśniewski

Dorota Trocha

Dorota Trocha

Anna Stemplewska

Anna Stemplewska

Wojciech Pietrzak

Wojciech Pietrzak

Julia Pankiewicz - Sobisiak

Julia Pankiewicz - Sobisiak

Piotr Napierała

Piotr Napierała

Klaudiusz Lipiński

Klaudiusz Lipiński

Władysław Kwaśniewski

Władysław Kwaśniewski

Robert Kurasz

Robert Kurasz

Krystyna Kroll - Chilomer

Krystyna Kroll - Chilomer

Henryk Kosmowski

Henryk Kosmowski

Urszula Kolińska

Urszula Kolińska

Paweł Kaczmarek

Paweł Kaczmarek

Zenon Guzek

Zenon Guzek

Jacek Depczyński

Jacek Depczyński

Małgorzata Degórska

Małgorzata Degórska

Edyta Błaszczak

Edyta Błaszczak

Wojciech Brocki

Wojciech Brocki

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy