Rok 2016

Dominik Występski

treść oświadczenia

Beata Wojtyniak

treść oświadczenia

Piotr Wiśniewski

treść oświadczenia

Dorota Trocha

treść oświadczenia

Anna Stemplewska

treść oświadczenia

Wojciech Pietrzak

treść oświadczenia

Julia Pankiewicz - Sobisiak

treść oświadczenia

Piotr Napierała

treść oświadczenia

Klaudiusz Lipiński

treść oświadczenia

Władysław Kwaśniewski

treść oświadczenia

Robert Kurasz

treść oświadczenia

Krystyna Kroll - Chilomer

treść oświadczenia

Henryk Kosmowski

treść oświadczenia

Urszula Kolińska

treść oświadczenia

Paweł Kaczmarek

treść oświadczenia

Zenon Guzek

treść oświadczenia

Jacek Depczyński

treść oświadczenia

Małgorzata Degórska

treść oświadczenia

Wojciech Brocki

treść oświadczenia

Edyta Błaszczak

treść oświadczenia

Marian Adamski Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

treść oświadczenia