Rok 2014

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

treść

Edyta Błaszczak

treść

Wojciech Brocki

treść

Małgorzata Degórska

treść

Jacek Depczyński

treść

Zenon Guzek

treść

Paweł Kaczmarek

treść

Urszula Kolińska

treść

Henryk Kosmowski

treść

Krystyna Kroll- Chilomer

treść

Robert Kurasz

treść

Władysław Kwaśniewski

treść

Klaudiusz Lipiński

treść

Piotr Napierała

treść

Julia Pankiewicz - Sobisiak

treść

Wojciech Pietrzak

treść

Anna Stemplewska

treść

Dorota Trocha

treść

Piotr Wiśniewski

treść

Beata Wojtyniak

treść

Dominik Występski

treść