Rok 2011

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

Marian Adamski.pdf

Urszula Kolińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Komorniki

Urszula Kolińska .pdf

Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

Małgorzata Degórska

Małgorzata Degórska .pdf

Jacek Depczyński

Jacek Depczyński .pdf

Adrian Hewusz

Paweł Kaczmarek

Paweł Kaczmarek .pdf

Henryk Kosmowski

Mariola Łuczak

Mariola Luczak.pdf

korekta oświadczenia

Piotr Napierała

Piotr Napierała .pdf

Julia Pankiewicz

Julia Pankiewicz .pdf

Wojciech Pietrzak

Henryk Szkudlarek

Dorota Trocha

Franciszka Wasilewska