Rok 2009

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

1 2 3 4 5

Pior Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

1 2 3 4 5

Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

1 2 3 4 5

Damian Breś

1 2 3 4 5

Jacek Depczyński

1 2 3 4 5

Włodzimierz Heigelmann

1 2 3 4 5

Jan Antoni Kaczmarek

1 2 3 4 5

Urszula Kolińska-Kaczmarek

1 2 3 4 5

Aleksandra Kruszka

1 2 3 4 5

Karol Marcin Kurkowiak

1 2 3 4 5

Mariola Małgorzata Łuczak-Jurga

1 2 3 4 5

Przemysław Nowacki

1 2 3 4 5

Irena Ossowska-Piotrowska

1 2 3 4 5

Wojciech Pietrzak

1 2 3 4 5

Dorota Trocha

1 2 3 4 5