Inne

Dorota Trocha - za rok 2008

1 2 3 4 

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2007

1 2 3 4 5

Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2007

1 2 3

Damian Breś - za rok 2007

1 2 3 4 5

Włodzimierz Heigelmann za rok 2007

1 2 3 4 5

Pior Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2007

1 2 3 4 5

Jacek Depczyński za rok 2007

1 2 3 4

Jan Antoni Kaczmarek - za rok 2007

1 2 3 4

Urszula Kolińska-Kaczmarek - za rok 2007

1 2 3 4

Aleksandra Kruszka - za rok 2007

1 2 3 4

Karol Marcin Kurkowiak - za rok 2007

1 2 3 4

Mariola Małgorzata Łuczak-Jurga - za rok 2007

1 2 3 4

Przemysław Nowacki - za rok 2007

1 2 3 4

Irena Ossowska-Piotrowska - za rok 2007

1 2 3 4

Wojciech Pietrzak - za rok 2007

1 2 3 4

Dorota Trocha - za rok 2007

1 2 3 4

Pior Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2006

1 2 3 4

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2006

1 2 3 4

Antoni Paszkowiak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki - za rok 2006

1 2 3 4

Damian Breś - za rok 2006

1 2 3 4 5

Jacek Depczyński za rok 2006

1 2 3 4

Włodzimierz Heigelmann za rok 2006

1 2 3 4

Jan Antoni Kaczmarek - za rok 2006

1 2 3 4

Urszula Kolińska-Kaczmarek - za rok 2006

1 2 3 4

Aleksandra Kruszka - za rok 2006

1 2 3 4

Karol Marcin Kurkowiak - za rok 2006

1 2 3 4

Mariola Małgorzata Łuczak-Jurga - za rok 2006

1 2 3 4

Przemysław Nowacki - za rok 2006

1 2 3 4

Irena Ossowska-Piotrowska - za rok 2006

1 2 3 4

Dorota Trocha - za rok 2006

1 2 3 4

Wojciech Pietrzak - za rok 2006

1 2 3 4