Urząd i jednostki samorządowe

Olga Karłowska - Sekretarz Gminy Komorniki

1  2  3  4

Małgorzata Pinczak - Skarbnik Gminy Komorniki

1  2  3  4 

Teresa Kranz - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Komorniki

1  2  3  4

Ewa Fiszer - Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Komorniki

1  2  3  4

Magdalena Surdyk - Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Gminy Komorniki

1  2  3  4
 

Anna Potrawiak - Kierownik Referatu ds. Podatkowych Urzędu Gminy Komorniki

1  2  3  4

Magdalena Oliwia Zapłata-Podolska - Podinspektor ds. wymiarów podatków i kontroli podatkowej

1  2  3  4

Anna Maria Wilczewska - Inspektor ds. wymiaru i kontroli podatkowej

1  2  3

Marcin Kaczmarek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach

1  2  3  4

Ewa Roszyk-Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

1  2  3  4  5

Antoni Pawlik - Dyrektor Ośrodka Kultury w Komornikach

1  2  3  4

Jolanta Danuta Trąpczyńska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki

1  2  3  4

Dariusz Wójcik - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Komornikach

1  2  3  4

Piotr Wróblewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp. z o.o.

1  2  3  4  5

Jadwiga Głowacka - Dyrektor Przedszkola w Plewiskach

1  2  3  4  5

Halina Piątek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Plewiskach

1  2  3  4  5  6

Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach

1  2  3  4

Janusz Marek Judziński - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirach

1  2  3  4  5

Małgorzata Danuta Gubańska-Kobylacka - Dyrektor Przedszkola w Komornikach

1  2  3  4

Karolina Maria Pomykalska - Dyrektor Przedszkola w Wirach

1  2  3  4  5

Barbara Koralewska-Idzikowska - Dyrektor Gimnazjum w Komornikach

1  2  3

Bożena Maria Czaińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach

1  2  3  4

Grażyna Polarczyk - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku

1  2  3  4  5  6