Radni

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

1  2  3  4  5

Pior Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

1  2  3  4

Damian Breś

1  2  3  4  5

Jacek Depczyński

1  2  3  4

Włodzimierz Heigelmann

1  2  3

Urszula Kolińska

1  2  3  4

Aleksandra Kruszka

1  2  3  4

Karol Marcin Kurkowiak

1  2  3  4

Mariola Małgorzata Łuczak

1  2  3  4  5  6

Irena Ossowska

1  2  3  4

Antoni Paszkowiak

1  2  3  4

Wojciech Pietrzak

1  2  3  4

Dorota Trocha

1  2  3  4