Koniec kadencji 2006-2010

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki

1 2 3 4 5

Aleksander Klemczak - Z-ca Wójta Gminy Komorniki

Marian Adamski - Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

1 2 3 4

Piotr Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komorniki

1 2 3 4

Damian Breś

1 2 3 4

Jacek Depczyński

1 2 3 4

Włodzimierz Heigelmann

1 2 3 4

Urszula Kolińska

1 2 3 4

Aleksandra Kruszka

1 2 3 4

Karol Marcin Kurkowiak

1 2 3 4

Mariola Małgorzata Łuczak

1 2 3 4

Irena Ossowska

1 2 3 4

Antoni Paszkowiak

1 2 3 4

Wojciech Pietrzak

1 2 3 4

Dorota Trocha

1 2 3 4