Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki (2016)

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki (2016)

2018.01.12 Obwieszczenie o wyłożeniu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki.”

OBWIESZCZENIE

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe