Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KOMORNIKI NA LATA 2018 – 2033

Założenia

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki (2016)

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki (2016)

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe