Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki

Dokumenty:

Uchwała Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uchw. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - tekst ujednolicony ze zmianami - zal. nr 1 do uch. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - uwarunkowania rozwoju - zal. nr 2 do uch. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - kierunki rozwoju - zal. nr 3 do uch. nr 355

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - zal. nr 4 do uch. nr 355