Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki

Dokument 2020 r.:

Uchwała Nr XXVIII/242/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki wraz z uzasadnieniem

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki ze zmianami - tekst ujednolicony ze zmianami - zał. nr 1 do uch. nr 242

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - uwarunkowania rozwoju ze zmianami - zał. nr 2 do uch. nr 242

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - kierunki rozwoju ze zmianami - zał. nr 3 do uch. nr 242

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - zał. nr 4 do uch. nr 242

Dokument 2017 r.:

Uchwała Nr XXXV/355/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uchw. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - tekst ujednolicony ze zmianami - zal. nr 1 do uch. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - uwarunkowania rozwoju - zal. nr 2 do uch. nr 355

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - kierunki rozwoju - zal. nr 3 do uch. nr 355

Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - zal. nr 4 do uch. nr 355