Studium uwarunkowań ...

Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGMINY KOMORNIKI

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki
 
Uchwała Nr LII/348/2010 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010r. w sprawie:uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komorniki