Statut Gminy Komorniki

Uchwała Nr XX/182/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

Uchwała Nr XX/182/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

Uzasadnienie do uch. nr XX/182/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

Uchwała Nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Gminy Komorniki

Uchwała Nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012 r w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki 

Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy Komorniki,

Uchwała Nr XVI/188/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie statutu Gminy Komorniki, zmienionego Uchwałą nr II/11/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie statutu Gminy Komorniki.

zal. do uch. nr 188 wzór herbu

zal. do uch. nr 188 wzrór pieczęci urzędowych

Obwieszczenie Nr 1/2015 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Komorniki.

Obwieszczenie Nr 1/2015 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Komorniki.

Uchwała Nr LIII/466/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Rady Gminy Komorniki

Uchwała Nr LIII/466/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/198/2012 Rady Gminy Komoriki z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Rady Gminy Komorniki

Statut Gminy Komorniki - tekst ujednolicony