Taryfa za wodę i ścieki

2021.08.13

 

Nowe opłaty za wodę i ścieki

 

Szanowni Klienci!

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o., zgodnie z art. 24e ust. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Komorniki oraz części gminy Stęszew, Dopiewo oraz miasta Luboń.

 

Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2021 roku i obowiązywać będą przez okres trzech lat. Składają się one z następujących elementów:

 

  1. Ceny za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków,
  2. Opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych naliczanej zgodnie z okresem rozliczeniowym dla danej grupy odbiorców.

 

Ze szczegółami decyzji Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz załącznikiem do decyzji można się zapoznać TUTAJ.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat a także grupy odbiorców dostępne są na stronie pukkomorniki.pl - kliknij w link.

 

 


Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.119.2.2018.ZG z dnia 11 maja 2018r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 roku. 

 

Czytaj:

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komorniki