Aktualności

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2020 rok

Treść dokumentu

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2019 rok

Treść dokumentu

Wyniki badań wody

http://www.pukkomorniki.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=23&menu=30&strona=1

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2018 rok

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2017 rok.