Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.10.2010 r. DZ.U.10.186.12