Uchwały Rady Gminy Komorniki ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XL/333/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5379http://