Uchwały Rady Gminy Komorniki ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków ko

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7890/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Łęczycki

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7888/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. S

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7862/akt.pdf

Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. ustalenia regulaminu wynagradz

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/7825/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rada Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Kolorowa” i „ul. Wichrowa” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6359/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6358/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6357/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Przewozowa” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6362/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwiec 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Bukowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6361/akt.pdf

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazw „ul. Panny Zosi” i „ul. ks. Robaka” drogom położonym na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/6360/akt.pdf

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 czerwca 2019r. w sprawie nadania nazwy „Rondo 100-lecia Powstania Wielkopolskiego” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kolejowej i Fabianow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5981/akt.pdf

Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5557/akt.pdf

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Leśniczówka” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5558/akt.pdf

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowe

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5553/akt.pdf

Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 14 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/5178/akt.pdf

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Gran

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4751/akt.pdf

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4750/akt.pdf

Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/4612/akt.pdf

Uchwała Nr VII/60/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3741/akt.pdf

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Komorniki konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3701/akt.pdf

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Brzozowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3702/akt.pdf

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3427/akt.pdf

Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3426/akt.pdf

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komo

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3428/akt.pdf

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/3074/akt.pdf

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozli

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2189/akt.pdf

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz granic ich obwodów.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2190/akt.pdf

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatywy obywatelskiej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad pr

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2191/akt.pdf

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich i klas szóstych Szkoł

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2187/akt.pdf

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/2188/akt.pdf

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1699/akt.pdf

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wieczorna” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1309/akt.pdf

Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie nadania nazwy „ul. Boczna” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1308/akt.pdf

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komun

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1307/akt.pdf

Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/1306/akt.pdf

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2019/658/akt.pdf

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Gra

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10236/akt.pdf

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10133/akt.pdf

Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10131/akt.pdf

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad us

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10132/akt.pdf

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/10130/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/571/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8372/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8100/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Kom

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8099/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/574/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komor

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8098/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8097/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/572/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawsk

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8108/akt.pdf

Uchwała nr LVII/567/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Warsztatowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7345/akt.pdf

Uchwała nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli,dla których organem prowadzącym jest Gmin

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7355/akt.pdf

Uchwała nr LVII/559/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7344/akt.pdf

Uchwała nr LVI/549/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6982/akt.pdf

Uchwała nr LVI/548/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6981/akt.pdf

Uchwała nr LVI/546/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/470/ 2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych ob

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6980/akt.pdf

Uchwała nr LVI/545/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komorni

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6979/akt.pdf

Uchwała nr LVI/544/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wschodnia” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6978/akt.pdf

Uchwała nr LVI/543/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malinowa” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6977/akt.pdf

Uchwała nr LVI/542/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Niepodległości” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Poznańskiej i Leśnej na terenie miejs

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6976/akt.pdf

Uchwała nr LVI/541/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6975/akt.pdf

Uchwała Nr LVI/540/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i S

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6974/akt.pdf

Uchwała Nr LVI/539/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6973/akt.pdf

Uchwała nr LIV/521/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego progra

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5950/akt.pdf

Uchwała nr LIV/533/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5816/akt.pdf

Uchwała nr LIV/530/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sosnowa” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5623/akt.pdf

Uchwała nr LIV/529/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Krokusowa” i „ul. Sasankowa” drogom położonym na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5622/akt.pdf

Uchwała nr LIV/528/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5621/akt.pdf

Uchwała nr LIV/524/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5815/akt.pdf

Uchwała nr LIV/523/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej,

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5814/akt.pdf

Uchwała nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ust

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5630/akt.pdf

Uchwała nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną dział

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5620/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/516/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejs

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4838/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/513/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4833/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/514/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Komorniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4834/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/515/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4835/akt.pdf

Uchwała nr LII/507/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ul. Mieszka I i Dobrawy” oraz nazwy „Rondo Biskupa Jordana” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ul

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4426/akt.pdf

Uchwała Nr LI/505/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gm

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4367/akt.pdf

Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4366/akt.pdf

Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4366/akt.pdf

Uchwała Nr L/494/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malwowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki i przedłużeni

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3987/akt.pdf

Uchwała Nr L/493/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych o

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3986/akt.pdf

Uchwała Nr L/491/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3985/akt.pdf

Uchwała Nr L/487/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich Szkoły Podstawowej n

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3984/akt.pdf

Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib o

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/2096/akt.pdf

Uchwała Nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Komorniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w k

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/2095/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/463/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1475/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1474/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1474/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/456/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, St

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1473/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Na

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1472/akt.pdf

Uchwała Nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/870/akt.pdf

Uchwała Nr XLV/448/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków kom

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/439/akt.pdf

Uchwała nr XLV/446/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/77/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/437/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Pasieki” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7768/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/436/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kasztanowa” odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7767/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/435/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7766/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7765/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnienia z podat

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7764/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7763/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/429/2017Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7762/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczyckiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7122/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7123/akt.pdf