Uchwały Rady Gminy Komorniki ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

uchwała nr LII/458/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 3 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Plewiska i Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2014/4832/akt.pdf