Uchwały Rady Gminy Komorniki ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr LVIII/571/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8372/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/578/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8100/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/576/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo powierzającego Gminie Kom

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8099/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/574/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komor

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8098/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8097/akt.pdf

Uchwała nr LVIII/572/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawsk

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/8108/akt.pdf

Uchwała nr LVII/567/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Warsztatowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7345/akt.pdf

Uchwała nr LVII/561/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli,dla których organem prowadzącym jest Gmin

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7355/akt.pdf

Uchwała nr LVII/559/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/7344/akt.pdf

Uchwała nr LVI/549/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6982/akt.pdf

Uchwała nr LVI/548/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6981/akt.pdf

Uchwała nr LVI/546/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/470/ 2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych ob

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6980/akt.pdf

Uchwała nr LVI/545/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Komorni

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6979/akt.pdf

Uchwała nr LVI/544/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Wschodnia” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6978/akt.pdf

Uchwała nr LVI/543/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malinowa” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6977/akt.pdf

Uchwała nr LVI/542/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy „Rondo Niepodległości” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Poznańskiej i Leśnej na terenie miejs

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6976/akt.pdf

Uchwała nr LVI/541/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6975/akt.pdf

Uchwała Nr LVI/540/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i S

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6974/akt.pdf

Uchwała Nr LVI/539/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/6973/akt.pdf

Uchwała nr LIV/521/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego progra

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5950/akt.pdf

Uchwała nr LIV/533/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5816/akt.pdf

Uchwała nr LIV/530/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sosnowa” drodze położonej na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5623/akt.pdf

Uchwała nr LIV/529/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy „ul. Krokusowa” i „ul. Sasankowa” drogom położonym na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5622/akt.pdf

Uchwała nr LIV/528/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5621/akt.pdf

Uchwała nr LIV/524/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5815/akt.pdf

Uchwała nr LIV/523/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej,

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5814/akt.pdf

Uchwała nr LIV/520/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 Ust

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5630/akt.pdf

Uchwała nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną dział

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5620/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/516/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejs

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4838/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/513/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4833/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/514/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Komorniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4834/akt.pdf

Uchwała Nr LIII/515/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4835/akt.pdf

Uchwała nr LII/507/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy „ul. Mieszka I i Dobrawy” oraz nazwy „Rondo Biskupa Jordana” rondu zlokalizowanemu u zbiegu ul

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4426/akt.pdf

Uchwała Nr LI/505/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/338/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gm

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4367/akt.pdf

Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4366/akt.pdf

Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4366/akt.pdf

Uchwała Nr L/494/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Malwowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki i przedłużeni

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3987/akt.pdf

Uchwała Nr L/493/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych o

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3986/akt.pdf

Uchwała Nr L/491/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3985/akt.pdf

Uchwała Nr L/487/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas trzecich Szkoły Podstawowej n

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/3984/akt.pdf

Uchwała Nr XLVIII/470/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Komorniki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib o

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/2096/akt.pdf

Uchwała Nr XLVIII/469/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 1 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Komorniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w k

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/2095/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/463/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy „ul. Sadowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1475/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1474/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/461/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1474/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/456/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, St

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1473/akt.pdf

Uchwała Nr XLVII/455/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Na

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/1472/akt.pdf

Uchwała Nr XLVI/454/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/870/akt.pdf

Uchwała Nr XLV/448/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków kom

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/439/akt.pdf

Uchwała nr XLV/446/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/77/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/437/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Pasieki” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7768/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/436/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Kasztanowa” odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7767/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/435/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7766/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/434/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/154/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7765/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: zwolnienia z podat

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7764/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/430/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7763/akt.pdf

Uchwała Nr XLIV/429/2017Rady Gminy Komorniki z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7762/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/419/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczyckiej

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7122/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/420/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7123/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7037/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/425/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia przyst

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7036/akt.pdf

Uchwała nr XLIII/424/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/96/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego prog

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7035/akt.pdf

Uchwała Nr XLIII/423/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany granic sołectwa Chomęcice i sołectwa Rosnówko w gminie Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/7034/akt.pdf

Uchwała Nr XLI/406/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komorniki ora

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/6492/akt.pdf

Uchwała Nr XLI/403/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/6491/akt.pdf

Uchwałą Nr XLI/402/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/6490/akt.pdf

Uchwała Nr XLI/400/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Ks

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/6489/akt.pdf

Uchwała Nr XL/388/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei M

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5994/akt.pdf

Uchwała Nr XL/393/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Poranna” drodze położonej na terenie miejscowości Wiry.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5941/akt.pdf

Uchwała Nr XL/389/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 7 września 2017r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i S

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5945/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jagodowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5048/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/373/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5047/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/372/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznański

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5046/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornick

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/5045/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVII/366/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/4509/akt.pdf

Uchwała Nr XXXVII/364/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/4441/akt.pdf

Uchwała Nr XXXV/361/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Bursztynowa” kolejnym odcinkom drogi położonym na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/4115/akt.pdf

Uchwała Nr XXXV/360/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Widokowa” kolejnemu odcinkowi drogi położonemu na terenie miejscowości Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/4114/akt.pdf

Uchwała Nr XXXV/356/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/4113/akt.pdf

Uchwała Nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej,

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/3371/akt.pdf

Uchwała Nr XXXIII/341/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/2953/akt.pdf

Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Jeżynowa” drodze położonej na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/2952/akt.pdf

Uchwała Nr XXXIII/339/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/239/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejsc

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/3037/akt.pdf

Uchwała nr XXXIII/338/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Komorniki do nowego ustroju szkoln

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/2951/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/325/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/2003/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/320/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Poznańskiej, Dworcowej i L

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1837/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/324/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1688/akt.pdf

Uchwała Nr XXXI/323/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych o

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1687/akt.pdf

Uchwała Nr XXIX/306/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie objęcia nazwą „ul. Rumiankowa” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/705/akt.pdf

Uchwała Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy „ul. Leśnych Skrzatów” drodze położonej na terenie miejscowości Chomęcice.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/698/akt.pdf

Uchwała Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/435/2014 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatn

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/697/akt.pdf

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/488/akt.pdf

Uchwała nr XXVIII/297/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Składowa” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Plewiska.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7421/akt.pdf

Uchwała Nr XXVIII/295/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie objęcia nazwą „ul. Jeziorna” działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnówko.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7420/akt.pdf

Uchwała Nr XXVIII/294/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeńs

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7419/akt.pdf

Uchwała Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7418/akt.pdf

Uchwała Nr XXVIII/292/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7417/akt.pdf

Uchwała Nr XXVIII/290/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany granic sołectwa Komorniki i sołectwa Wiry w gminie Komorniki.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7416/akt.pdf

Uchwałą nr XXVII/286/2016 Rada Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/7033/akt.pdf

Uchwała nr XXVII/281/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prow

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2016/6768/akt.pdf