Porozumienia

Porozumienie międzygminne Burmistrza Lubonia; Wójta Gminy Komorniki z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki przez Miasto Luboń częściowej realizacji zadania własnego w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/2907/akt.pdf

Porozumienie Wójta Gminy Komorniki; Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki zadań publicznych z zakresu zarządzania przystankami komunikacy

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2015/3023/akt.pdf

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7078

Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Burmistrza Stęszewa; Wójta Gminy Komorniki z dnia 10 września 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki przez Gminę Stęszew częściowej realizacji zadan

http://http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2013/5766/akt.pdf

Porozumienie Powiatu Poznańskiego; Wójta Gminy Komorniki z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2013/5537/akt.pdfhttp://